Aktuality

Späť Spánok, snívanie, zdravie

Spánok, snívanie, zdravie


Spánok je prirodzený útlmový stav, no nie je to len akýsi čas nečinnosti alebo oddychu organizmu. "Je to biologicky proces, ktorý je nevyhnutný pre regeneráciu organizmu, načerpanie energie a pre celkový priebeh jednotlivých procesov v tele človeka. Kvalita aj kvantita spánku sa odráža na psychickom a fyzickom zdraví a tak ovplyvňuje kvalitu života", hovorí MUDr. Šranková z našej Poradne zdravia. Dospelý človek by mal spať okolo 7 – 8 hodín. Nedostatok spánku môže viesť k vážnym zdravotným následkom. Spánok je dôležitý pri spracovaní emócií a ukladaní spomienok. Bez dostatočného spánku tak človek nedokáže dostatočne prijímať a zapamätávať si nové informácie a sústrediť sa.

Spánok je dôležitý aj pre fyzický výkon ako aj pre zotavenie po fyzickom výkone. Pri nedostatku spánku dochádza k rýchlejšiemu fyzickému vyčerpaniu, k spomaleniu reakčného času a tým sa zvyšuje sa riziko zranenia. "Taktiež dochádza k rýchlejšiemu psychickému vyčerpaniu a tým sa oslabuje motivácia zvládať atletické výzvy", argumentuje naša odborníčka. Po fyzickom výkone je dostatočný spánok taktiež nesmierne dôležitý, pretože urýchľuje fyzické zotavovanie, stimuluje obnovu svalov a pomáha doplniť zásoby energie buniek.

Cyklus spánku a bdenia a jeho dostatočné a pravidelné dodržiavanie je nevyhnutné aj na predchádzanie rozvoja rôznych ochorení. Počas spánku nastáva prirodzený pokles krvného tlaku. Pri nedostatku spánku nedochádza k jeho dostatočnému poklesu, čo časom môže prispievať k zvyšovaniu rizika rozvoja ochorení kardiovaskulárneho systému. Počas spánku taktiež prirodzene klesá množstvo glukózy v krvi. Nedostatok spánku preto môže byť spojený s narušením spracovania glukózy v tele a možným rizikom vývinu cukrovky. "Prebiehajúci nedostatok spánku taktiež môže ovplyvňovať imunitné procesy, čo môže viesť k nedostatočnej alebo oneskorenej imunitnej odpovedi voči infekciám, a teda k ľahšiemu infikovaniu a ťažšiemu priebehu ochorenia", hovorí MUDr. Šranková.  

Je nesmierne dôležité nezanedbávať dôležitosť spánku a dopriať telu pravidelný, kvalitný a dostatočný spánok. Spoločné pomenovanie viacerých zdravých spánkových návykov sa nazýva „spánková hygiena“. Medzi tieto návyky patrí napríklad dodržiavanie určitej pravidelnosti v časoch zaspávania a zobúdzania sa. Človek by mal zaspávať a vstávať približne v tých istých časoch každý deň. Taktiež je dôležité niekoľko hodín pred spánkom vynechať konzumáciu kofeínu, nikotínu, alkoholických nápojov či väčších, vysokokalorických porcií jedál. Taktiež nie je dobré vykonávať fyzickú aktivitu pred spánkom a venovať sa skôr relaxačným aktivitám. Je dôležité aj správne prostredie v spálni, ako vhodná teplota v miestnosti, pohodlný matrac a vankúš, dostatočná tma a ticho a neprítomnosť elektronických zariadení.