Dňa 21.06.2024 bude úrad pre verejnosť otvorený do 13:00 hod.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 52. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 52. kalendárny týždeň rok 2023

V 52. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1728,9 (absolútny počet 801 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (51. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 44,0%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 17,3/100 000 (absolútny počet 8 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (51. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 91,6%. Komplikácie boli hlásené v 0,2%, t. j. v 2 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (1), otitídy (0), pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Malacky (3977,97/100 000), najnižšia v okrese Senec (71,88/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (3945,6/100 000). 

Ochorenie na CHPO bolo hlásené z okresu Bratislava II (57,71/100 000) a v okrese Bratislava III (107,57/100 000), Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (20,7/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené. 

Ochorenie COVID-19 

V 52. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 12 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava II - 3 prípady, okres Bratislava III - 2 prípady, okres Bratislava IV - 1 prípad, okres Bratislava V - 4 prípady, okres Pezinok- 1 prípad a okres Senec - 1 prípad. V okresoch Bratislava I a Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička