Dňa 21.06.2024 bude úrad pre verejnosť otvorený do 13:00 hod.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 4. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 4. kalendárny týždeň rok 2024

V 4. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 2 766,0 (absolútny počet 1 856 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 78,3%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 147,5 (absolútny počet 99 ochorení)  na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 73,1%. Komplikácie boli hlásené v 2,9%, t. j. v 54 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (32), otitídy (15), pneumónie (7).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (3992,06/100 000), najnižšia v okrese Bratislava I (991,13/100 000), v okresoch Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (7456,9/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava II (249,13/100 000), najnižšia v okrese Bratislava V (58,87/100 000), v okresoch Bratislava III, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (374,3/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené v okrese Bratislava III – MŠ 1x, ZŠ s MŠ 1x, Spojená škola 5 tried, v okrese Malacky – MŠ 1x, v okrese Pezinok – MŠ 1x, v okrese Senec –  MŠ 1x, ZŠ 1x.

Ochorenie COVID-19 

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 14 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okresoch Bratislava I  - 1x, okres Bratislava II - 2 prípady, okres Bratislava III - 6 prípadov, okres Bratislava IV - 2 prípady, okres Bratislava V - 2 prípady, okres Malacky - 1 prípad. V okresoch Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička