0

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 3. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 3. kalendárny týždeň rok 2024

V 3. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1550,9 (absolútny počet 892 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (2. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 13,5%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 85,2 (absolútny počet 49 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (2. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 7,6%. Komplikácie boli hlásené v 6,1%, t. j. v 54 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (22), otitídy (6), pneumónie (26).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava II (2490,09/100 000), najnižšia v okrese Bratislava I (736,99/100 000), v okresoch Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (3252,6/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava V (176,62/100 000), najnižšia v okrese Bratislava III (107,57/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava IV, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných detí (127,9/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené v okrese Bratislava III – ZŠ 1x. 

Ochorenie COVID-19 

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 14 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava II - 3 prípady, okres Bratislava III - 3 prípady, okres Bratislava IV - 3 prípady, okres Bratislava V - 2 prípady, okres Malacky - 2 prípady, okres Senec - 1 prípad. V okresoch Bratislava I a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička