Dňa 21.06.2024 bude úrad pre verejnosť otvorený do 13:00 hod.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 2. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 2. kalendárny týždeň rok 2024

V 2. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) 1793,1 (absolútny počet 974 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu je výskyt ARO vyšší o 12,1%. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (2920,13/100 000), najnižšia v okrese Malacky (867,92/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (3665,6/100 000). 

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 79,2 (absolútny počet 43 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu je výskyt CHPO nižší o 12,4%. Komplikácie boli hlásené v 2,8%, t. j. v 27 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (22), otitídy (2), pneumónie (3). Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Malacky (241,09/100 000), najnižšia v okrese Bratislava III (23,90/100 000), v okresoch Bratislava I, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (118,8/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené. 

Ochorenie COVID-19 

V 2. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 33 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 5 prípadov, okres Bratislava II - 5 prípadov, okres Bratislava III - 9 prípadov, okres Bratislava IV - 2 prípady, okres Bratislava V - 9 prípadov, okres Malacky - 2 prípady, okres Pezinok - 1 prípad. V okrese Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička