Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 1. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 1. kalendárny týždeň rok 2024

V 1. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1 599,6 (absolútny počet 690 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (52. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 7,5%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 90,4 (absolútny počet 39 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (52. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO vyšší o 422,5%. Komplikácie boli hlásené v 3,5%, t. j. v 24 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (22), otitídy (1), pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (2629,69/100 000), najnižšia v okrese Senec (776,29/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (2545,5/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava II (288,57/100 000), najnižšia v okrese Bratislava IV (24,25/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava V, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (95,7/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené. 

Ochorenie COVID-19 

V 1. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 22 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 4 prípady, okres Bratislava II - 6 prípadov, okres Bratislava III - 2 prípady, okres Bratislava IV - 7 prípadov, okres Bratislava V - 1 prípad, okres Malacky - 1 prípad, okres Senec - 1 prípad. V okrese Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička