Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri ceste do zahraničia

Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri ceste do zahraničia

Pred cestou

obrázok more Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase  pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára. Zvlášť dôležité je to u osôb cestujúcich do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.

Je celý rad rizík, ktoré cestujúceho môžu ohroziť počas cesty alebo pri pobyte v neznámom prostredí. Môžu to byť napríklad:

 • nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli)
 • infekčné choroby
 • alergie
 • úrazy a drobné poranenia
 • telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí
 • príznaky zo strany srdcovocievneho, zažívacieho a dýchacieho systému
 • športové riziká (potápanie, horolezectvo)
 • násilie (krádeže, prepadnutia)
 • psychická záťaž v dôsledku samoty

Je potrebné poznať účel cesty, poradie krajín, ktoré majú byť navštívené, čas a trvanie predpokladaného pobytu v nich, typ ubytovania a spôsob stravovania (hotel, kemp), prostredie (mesto- dedina).

Ošetrujúci lekár cestujúcemu poskytne informácie predovšetkým o:

 • povinných alebo odporúčaných očkovaniach
 • prevencii niektorých ochorení
 • odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty
 • dôsledkoch cesty na  zdravotný stav
 • spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných  pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebné očkovania. Sú to najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby  pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Obzvlášť ohrozenými cestujúcimi sú:

 • chronicky choré osoby, resp. osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky
 • osoby trpiace na srdcovocievne ochorenia
 • osoby trpiace na cukrovku
 • osoby, ktoré sú odkázané na diétne stravovanie
 • starí ľudia
 • deti
 • tehotné a dojčiace ženy
 • ženy užívajúce antikoncepciu, pri cestovaní v rámci veľkých časových rozdielov oproti stredoeurópskemu času (napr. pri ceste na Ďaleký Východ, Japonska, Austrálie, príp. na západné pobrežie Spojených štátov)

Cesta s dieťaťom

Kto cestuje s deťmi do trópov alebo subtrópov, mal by sa predtým informovať o všetkých podmienkach v mieste budúceho pobytu, pretože podmienky vyhovujúce dospelým môžu byť pre deti nevhodné alebo zaťažujúce.

Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávame prednosť menej náročným krajinám, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu.

S deťmi do troch rokov sa neodporúča cestovať do tropických krajín. Keď cestujeme s deťmi mali by sme so sebou vziať aj dostatok hračiek, prípadne kníh na spríjemnenie cestovania.

Okrem veku je dôležitý aj zdravotný stav detí. Je nutné pred plánovanou  cestou poradiť sa s detským lekárom, prípadne na oddeleniach pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach.

Neodporúča sa cestovať chronicky chorým deťom so špeciálnou liečbou alebo diétou.

Počas pobytu v cudzine

Najvýznamnejším opatrením v prevencii infekčných ochorení je dôkladné dodržiavanie osobnej hygieny, najmä časté umývanie rúk mydlom a vodou, prípadne použitie čistiacich obrúskov na báze alkoholu.

Stravovanie

Napriek tomu, že cestujúcich láka exotická kuchyňa je  vhodné:         

 • konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo (dôkladne uvarené a prepečené)
 • nejesť neumytú surovú zeleninu
 • vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, surových rýb a surových morských živočíchov (vrátane šalátov z nich pripravených)
 • nekonzumovať jedlá, ktoré už raz boli zohriate
 • vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám
 • jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo ktoré je dôkladne umyté pitnou vodou
 • piť  nápoje (vrátane vody a mlieka) len v originálnom balení, na kávu a čaj používať len prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia
 • nepoužívať do nápojov ľad
 • na umývanie zubov používať prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia
 • nejesť zmrzlinu
 • nekupovať potraviny u pouličných predavačov
   

Slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie

 •  deti mladšie ako jeden rok by sa nemali vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu
 • chrániť si oči slnečnými okuliarmi s UV filtrom
 • s opaľovaním začať pomaly a postupne podľa citlivosti pokožky
 • dbať na dostatočný príjem nealkoholických nápojov počas slnenia
 • vyhnúť sa úpalu chránením hlavy (klobúky, čiapky)
 • používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky (u detí sú vhodné faktory 30 a 50)
 • vyhnúť sa pobytu na slnku v čase medzi 11. a 15. hodinou
 • vyvarovať sa umývaniu, kúpaniu, rybárčeniu, namáčaniu končatín v neznámych vodách
 • nekúpať sa v mori v blízkosti vyústenia kanalizácií hotelov
 • nechodiť bosý po pláži, neležať na holom piesku

Ochrana pred hmyzom a zvieratami

 • uprednostniť kvalitné bývanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov
 • používať repelentné prípravky
 • nosiť košele s dlhým rukávom, dlhé nohavice, predovšetkým za súmrak
 • nosiť bavlnené odevy, ktoré sajú pot
 • vyvarovať sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi zvieratami
 • využívať moskytiery
   

Sexuálny styk

 • počítať s vyšším výskytom sexuálne prenosných ochorení vrátane AIDS
 • najlepšou ochranou je sexuálna abstinencia počas pobytu v cudzine

Lekárnička pre cestovateľov
Obsah cestovnej lekárničky záleží na krajine, do ktorej cestujeme, na dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Príbalové letáky všetkých liekov treba ešte doma pred odchodom prečítať. Bezpodmienečne treba splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade, tme, tak aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.

Lekárnička by mala obsahovať:

 • lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva
 • lieky proti horúčke a bolestiam hlavy
 • kvapky do nosa a očí (podľa zváženia aj ušné kvapky)
 • lieky proti hnačke
 • lieky proti nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu
 • lieky proti zápche
 • antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách)
 • antialergický krém (potrebný pri poštípaní hmyzom)
 • lieky na ochranu proti malárii, v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie
 • spray alebo krém proti hmyzu (repelent)
 • dezinfekčný prostriedok
 • pohotovostné obväzy
 • lieky proti plesňovej infekcii nôh
 • obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, náplaste

Po návrate

Niektoré ochorenia sa môžu manifestovať počas cesty, alebo ihneď po návrate. Väčšina ochorení sa prejaví najneskôr do 6-12 týždňov. Ale u niektorých ochorení, ako napr. malária, sa príznaky môžu objaviť až po polroku alebo roku. V prípade ochorenia sa treba hneď po návrate skontaktovať s ošetrujúcim lekárom. Pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach treba lekára informovať o  ceste a pobyte v cudzine aj napriek tomu, že od návratu uplynul dlhší čas.

Preventívne správanie sa v rizikových krajinách