Užitočné informácie pre cestovateľov

Pred cestou

obrázok more Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase  pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára. Zvlášť dôležité je to u osôb cestujúcich do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.

Je celý rad rizík, ktoré cestujúceho môžu ohroziť počas cesty alebo pri pobyte v neznámom prostredí. Môžu to byť napríklad:

 • nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli)
 • infekčné choroby
 • alergie
 • úrazy a drobné poranenia
 • telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí
 • príznaky zo strany srdcovocievneho, zažívacieho a dýchacieho systému
 • športové riziká (potápanie, horolezectvo)
 • násilie (krádeže, prepadnutia)
 • psychická záťaž v dôsledku samoty

Je potrebné poznať účel cesty, poradie krajín, ktoré majú byť navštívené, čas a trvanie predpokladaného pobytu v nich, typ ubytovania a spôsob stravovania (hotel, kemp), prostredie (mesto- dedina).

Ošetrujúci lekár cestujúcemu poskytne informácie predovšetkým o:

 • povinných alebo odporúčaných očkovaniach
 • prevencii niektorých ochorení
 • odporúčaných liekoch na samoliečbu v priebehu cesty
 • dôsledkoch cesty na  zdravotný stav
 • spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár odošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných  pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebné očkovania. Sú to najmä oddelenia pre cudzokrajné choroby  pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Obzvlášť ohrozenými cestujúcimi sú:

 • chronicky choré osoby, resp. osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky
 • osoby trpiace na srdcovocievne ochorenia
 • osoby trpiace na cukrovku
 • osoby, ktoré sú odkázané na diétne stravovanie
 • starí ľudia
 • deti
 • tehotné a dojčiace ženy
 • ženy užívajúce antikoncepciu, pri cestovaní v rámci veľkých časových rozdielov oproti stredoeurópskemu času (napr. pri ceste na Ďaleký Východ, Japonska, Austrálie, príp. na západné pobrežie Spojených štátov)

Cesta s dieťaťom

Kto cestuje s deťmi do trópov alebo subtrópov, mal by sa predtým informovať o všetkých podmienkach v mieste budúceho pobytu, pretože podmienky vyhovujúce dospelým môžu byť pre deti nevhodné alebo zaťažujúce.

Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávame prednosť menej náročným krajinám, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu.

S deťmi do troch rokov sa neodporúča cestovať do tropických krajín. Keď cestujeme s deťmi mali by sme so sebou vziať aj dostatok hračiek, prípadne kníh na spríjemnenie cestovania.

Okrem veku je dôležitý aj zdravotný stav detí. Je nutné pred plánovanou  cestou poradiť sa s detským lekárom, prípadne na oddeleniach pre cudzokrajné choroby pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach.

Neodporúča sa cestovať chronicky chorým deťom so špeciálnou liečbou alebo diétou.

Počas pobytu v cudzine

Najvýznamnejším opatrením v prevencii infekčných ochorení je dôkladné dodržiavanie osobnej hygieny, najmä časté umývanie rúk mydlom a vodou, prípadne použitie čistiacich obrúskov na báze alkoholu.

Stravovanie

Napriek tomu, že cestujúcich láka exotická kuchyňa je  vhodné:         

 • konzumovať len dôkladne tepelne spracované jedlo (dôkladne uvarené a prepečené)
 • nejesť neumytú surovú zeleninu
 • vyhýbať sa konzumácii surového mäsa, surových rýb a surových morských živočíchov (vrátane šalátov z nich pripravených)
 • nekonzumovať jedlá, ktoré už raz boli zohriate
 • vyhýbať sa majonézam, vajíčkam, studeným misám
 • jesť len ovocie, ktoré sa dá len ošúpať alebo ktoré je dôkladne umyté pitnou vodou
 • piť  nápoje (vrátane vody a mlieka) len v originálnom balení, na kávu a čaj používať len prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia
 • nepoužívať do nápojov ľad
 • na umývanie zubov používať prevarenú pitnú vodu alebo vodu zo spotrebiteľského balenia
 • nejesť zmrzlinu
 • nekupovať potraviny u pouličných predavačov
   

Slnečné žiarenie, opaľovanie a kúpanie

 •  deti mladšie ako jeden rok by sa nemali vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu
 • chrániť si oči slnečnými okuliarmi s UV filtrom
 • s opaľovaním začať pomaly a postupne podľa citlivosti pokožky
 • dbať na dostatočný príjem nealkoholických nápojov počas slnenia
 • vyhnúť sa úpalu chránením hlavy (klobúky, čiapky)
 • používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky (u detí sú vhodné faktory 30 a 50)
 • vyhnúť sa pobytu na slnku v čase medzi 11. a 15. hodinou
 • vyvarovať sa umývaniu, kúpaniu, rybárčeniu, namáčaniu končatín v neznámych vodách
 • nekúpať sa v mori v blízkosti vyústenia kanalizácií hotelov
 • nechodiť bosý po pláži, neležať na holom piesku

Ochrana pred hmyzom a zvieratami

 • uprednostniť kvalitné bývanie v hoteloch vzdialených od liahní komárov
 • používať repelentné prípravky
 • nosiť košele s dlhým rukávom, dlhé nohavice, predovšetkým za súmrak
 • nosiť bavlnené odevy, ktoré sajú pot
 • vyvarovať sa kontaktu s voľne sa pohybujúcimi zvieratami
 • využívať moskytiery
   

Sexuálny styk

 • počítať s vyšším výskytom sexuálne prenosných ochorení vrátane AIDS
 • najlepšou ochranou je sexuálna abstinencia počas pobytu v cudzine

Lekárnička pre cestovateľov
Obsah cestovnej lekárničky záleží na krajine, do ktorej cestujeme, na dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Príbalové letáky všetkých liekov treba ešte doma pred odchodom prečítať. Bezpodmienečne treba splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade, tme, tak aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.

Lekárnička by mala obsahovať:

 • lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva
 • lieky proti horúčke a bolestiam hlavy
 • kvapky do nosa a očí (podľa zváženia aj ušné kvapky)
 • lieky proti hnačke
 • lieky proti nevoľnosti pri tzv. chorobe z pohybu
 • lieky proti zápche
 • antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách)
 • antialergický krém (potrebný pri poštípaní hmyzom)
 • lieky na ochranu proti malárii, v prípade pobytu v oblasti s výskytom malárie
 • spray alebo krém proti hmyzu (repelent)
 • dezinfekčný prostriedok
 • pohotovostné obväzy
 • lieky proti plesňovej infekcii nôh
 • obväzovú vatu, pinzetu, nožničky, náplaste

Po návrate

Niektoré ochorenia sa môžu manifestovať počas cesty, alebo ihneď po návrate. Väčšina ochorení sa prejaví najneskôr do 6-12 týždňov. Ale u niektorých ochorení, ako napr. malária, sa príznaky môžu objaviť až po polroku alebo roku. V prípade ochorenia sa treba hneď po návrate skontaktovať s ošetrujúcim lekárom. Pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach treba lekára informovať o  ceste a pobyte v cudzine aj napriek tomu, že od návratu uplynul dlhší čas.

Preventívne správanie sa v rizikových krajinách