Všeobecné informácie pre budúcich poskytovateľov služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany