Svetový deň vody 2022

Podzemná voda - zviditeľniť neviditeľné (pdf, 230 kB)

Bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany orgány verejného zdravotníctva z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 nerealizovali.