Svetový deň vody 2021

Svetový deň vody 2021 - Ako si ceníme vodu (pdf, 506 kB)

Bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany orgány verejného zdravotníctva z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 nerealizovali.