Svetový deň vody 2020

Svetový deň vody 2020 - Voda a klimatické zmeny (pdf, 378 kB)

Bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany orgány verejného zdravotníctva z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 nerealizovali.