Zoznam pracovníkov RÚVZ RS s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania 

Absolventi doktorandského štúdia

RNDr. Michala Pálová (Bérešová), PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Ekonomické aspekty manažovania rizika vírusových hepatitíd v okrese Rimavská Sobota
Školiteľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD., mim. prof. MUDr. Dušan Béreš, MPH
Od  - do: 01.09.2007 – 30.06.2010
Školiace pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave