Zoznam pracovníkov RÚVZ CA s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania 

Absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Pavol Hubočan, PhD.
Téma doktorandskej práce: Krvou prenosné ochorenia v stomatologickej praxi
Školiteľ: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc., školiteľ špecialista: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.
Od – do: september 2002 – 10.10.2007
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, odbor vnútorné choroby