Zoznam pracovníkov RÚVZ BJ s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania 

Absolventi doktorandského štúdia

Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Chronické vírusové hepatitídy B a C – výzva pre verejné zdravotníctvo
Školiteľ: prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Od - do: 2015 - 2020
Školiace pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave