Rizikové faktory vplývajúce na zdravie

Najhlavnejšie rizikové faktory pôsobia na zdravie spoločne a medzi mnohými z nich sú významné väzby, pričom ich účinky sa vzájomne násobia. Z toho dôvodu je nevyhnutné ich komplexné vyhodnotenie a vypracovanie uceleného plánu na ich ovplyvnenie a pravidelné sledovanie. Vyhodnotenie jednotlivých rizikových faktorov a osobného rizikového skóre umožnia odporúčať optimálne a danej osobe primerané opatrenia v spôsobe života v základnej poradni a v špecializovaných poradniach.

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť:

VEK a POHLAVIE
S vekom stúpa pravdepodobnosť ochorenia srdcovo-cievneho systému. Muži majú riziko vyššie než ženy. Najvyššie riziko srdcovo-cievnych chorôb majú muži nad 50 rokov. Avšak riziko stúpa aj u žien v menopauze.

RODINNÁ ANAMNÉZA
Srdcovo-cievne choroby často postihujú pokrvných príbuzných. Ak Vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci prekonali alebo trpia na srdcovo-cievnu chorobu, Vaše riziko je vyššie. Vaše riziko je podstatne vyššie, ak Vaši príbuzní mali srdcovú alebo mozgovú príhodu mladší než 60-roční. Ak pochádzate z tzv. "rizikovej rodiny", je pre Vás nadmieru dôležitá úprava každého z ďalších rizikových faktorov.

OSOBNÁ ANAMNÉZA
Ak už máte ochorenie tepien zásobujúcich srdce, mozog alebo dolné končatiny, je Vaše riziko cievnych príhod zvýšené. Úprava každého z ďalších rizikových faktorov je pre Vás nanajvýš dôležitá.

Rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť:

FAJČENIE
Popri zapríčinení 90 % prípadov rakoviny pľúc, fajčenie škodí aj Vášmu srdcu a cievam. Fajčiari cigariet majú o 70 % viac infarktov myokardu ako nefajčiari. Fajčiari majú 5-krát vyššiu pravdepodobnosť náhlej smrti na rozsiahly infarkt myokardu než nefajčiari. Ak prestanete fajčiť, môžete napraviť škody spôsobené cigaretami Vášmu srdcu a cievam. Po ročnej abstinencii sa Vaše riziko môže znížiť na polovicu.

VYSOKÝ KRVNÝ TLAK
Normálna hodnota krvného tlaku u zdravého človeka je 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) v každom veku. Vysoký krvný tlak poškodzuje Vaše srdce, cievy, mozog, obličky a iné orgány. Vysoký krvný tlak zvyšuje Vaše riziko mozgovej porážky, srdcového zlyhania a infarktu myokardu. Vysoký krvný tlak je mimoriadne nebezpečný, lebo mnohokrát sa dlhú dobu neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, a tak ostáva neliečený. Ak je Váš "horný" (systolický) tlak 160 mmHg a viac, a/alebo Váš "dolný" (diastolický) tlak 90 mmHg a viac, navštívte svojho lekára.

VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU
Normálna hladina cholesterolu u zdravého dospelého človeka je menej než 5 mmol/l (milimólov na liter). Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť upchatie Vašich ciev. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže mať viaceré príčiny. Strava bohatá na živočíšne tuky a cholesterol môže zvyšovať Vašu hladinu cholesterolu v krvi a tým i Vaše riziko srdcovo-cievnych chorôb. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, maslo, plnotučné syry, plnotučné mlieko, smotana, zmrzlina, margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny… Hladinu cholesterolu si môžete upraviť napríklad konzumáciou 5 kusov čerstvého ovocia a 500-800g čerstvej zeleniny denne a tiež pravidelnou fyzickou aktivitou (napr. rýchlou chôdzou) denne 1 hodinu a udržiavaním si primeranej hmotnosti.

DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)
Cukrovka spôsobuje zužovanie ciev zásobujúcich Vaše srdce a iné orgány. U osôb s cukrovkou je riziko srdcovo-cievnych chorôb výrazne zvýšené. K vývoju cukrovky u dospelých vedie najčastejšie nadváha/obezita. Ak máte nadváhu, zmena zloženia stravy a zvýšenie fyzickej aktivity Vám môže pomôcť znížiť riziko ochorenia na cukrovku.

TELESNÁ HMOTNOSŤ
Osoby s nadváhou umierajú na srdcovo-cievne choroby vo vyššom percente ako osoby s primeranou hmotnosťou. K nadváhe sa často pridružujú ďalšie rizikové faktory ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Telesná hmotnosť sa hodnotí podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa vypočíta zo vzorca: váha (v kg) vydelená výškou na druhú (v metroch). Normálna hodnota BMI je pre ženy do 24 a pre mužov do 25. BMI do 30 je nadváha a BMI nad 30 je obezita. Jedzte viac čerstvej, surovej zeleniny a ovocia, strukovín, chlieb a pečivo z celozrnnej múky, menej tučných a sladkých jedál. V kombinácii s pravidelnou fyzickou aktivitou Vám to pomôže schudnúť a udržať si primeranú hmotnosť.