Potraviny spracované na báze obilnín

Potraviny spracované na báze obilnín (PSBO), anglicky „processed cereal-based food“ sú potraviny určené na splnenie osobitných potrieb

  • dojčiat v dobrom zdravotnom stave v čase, keď prestávajú byť dojčené,
  • malých detí v dobrom zdravotnom stave ako doplnok ich stravy a/alebo na ich postupné prispôsobenie sa bežným potravinám.

Sú to:

  • jednoduché obilniny, ktoré sú zmiešané s mliekom alebo inými vhodnými výživnými tekutinami alebo sa s takýmito tekutinami musia zmiešať,
  • obilniny s pridanou potravinovou zložkou s vysokým obsahom bielkovín, ktoré sú zmiešané s vodou alebo inou vhodnou bezbielkovinovou tekutinou alebo ktoré sa s takýmito tekutinami musia zmiešať,
  • cestoviny, ktoré sa majú konzumovať po uvarení vo vriacej vode alebo v iných vhodných tekutinách,
  • sucháre a sušienky, ktoré sa majú konzumovať buď priamo, alebo po rozdrvení s pridaním vody, mlieka alebo iných vhodných tekutín.

PPP, ktorý umiestni PSBO na trh v SR, je zodpovedný za súlad PSBO so všetkými požiadavkami právnych predpisov, ktoré sa na tieto potraviny vzťahujú.

PPP, ktorý umiestni PSBO na trh v SR, nemá voči ÚVZ SR ani inému orgánu oznamovaciu povinnosť.

Nakoľko EK zatiaľ neprijala delegované nariadenie podľa čl. 11 ods. 1 nariadenia o potravinách pre osobitné skupiny (POS), (čl. 20 ods. 4), požiadavky na PSBO sú naďalej upravené smernicou č. 2006/125/ES transponovanou do  výnosu MP SR a MZ SR 16826/2007-OL (pdf, 436 kB) zmeneného a doplneného v rokoch 2009 (pdf, 191 kB)2010 (pdf, 1.5 MB) a 2014 (pdf, 156 kB) (§ 7 a 8, prílohy č. 9, 12, 13 a 14). Zároveň sú niektoré požiadavky (napr. terminológia) upravené nariadením o POS.

V prípade rozporu medzi smernicou (výnosom) a nariadením má prednosť nariadenie.