Poradňa zdravej výživy

Cieľom poradne je identifikovať klientove riziká súvisiace s výživou a poskytnúť odporúčania týkajúce sa racionálneho stravovania. S tým súvisí aj zmena životného štýlu, do ktorej patrí tiež pravidelná pohybová aktivita.

Nesprávna výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku chronických ochorení. Dodržiavanie zásad zdravej výživy účinne prispieva k prevencii týchto ochorení.

Ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí možno dosiahnuť výrazný efekt v znížení chorobnosti aj úmrtnosti na kardiovaskulárne i onkologické ochorenia. Výživa je preto nutnou súčasťou terapeutických metód.

Vo všeobecnosti sa táto poradňa zameriava na odstránenie nedostatkov vo výžive ľudí, kde patrí napríklad :

  • nadmerný energetický príjem v strave
  • nadmerný príjem najmä živočíšnych tukov
  • nadmerná spotreba cukru
  • prílišné solenie jedál
  • nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny
  • nízky príjem rybieho mäsa
  • nedostatočný pitný režim
  • nedostatočný príjem strukovín a vlákniny.

U klienta v tejto poradni vykonávame klasický preventologický postup spočívajúci zo základného vyšetrenia (pozri základnú poradňu), následne sa poradenstvo rozširuje o hodnotenie stravovacích zvyklostí, kuchynskej úpravy  stravy, dietologických zásad platných pri hypercholesterolémii (zvýšenej hodnote cholesterolu), hypertriacylglycerolémii (vysoké ostatné tuky v krvi), hyperglykémii (zvýšenej hladine glukózy v krvi).

Súčasťou výživových odporúčaní sú aj ďalšie odporúčania v zmysle zmeny spôsobu života, zníženie energetického príjmu, analýza pohybových zvyklostí a odporúčanie vhodnej pohybovej aktivity.