Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Cieľom poradne je po zhodnotení klientovho zdravotného stavu a vykonávania pohybovej aktivity navrhnúť odporúčania vhodných pohybových aktivít na zlepšenie klientovho zdravia.

Cieľom odporúčaní je:

 • nácvik správneho držania tela kompenzačným cvičením, ktorým predchádzame nežiadúcemu  skráteniu alebo oslabeniu svalov, prevencia deformít a bolestí chrbta,
 • zvýšiť odolnoť voči stresu,
 • znížiť rizika ochorení srdca, ciev, cukrovky, osteoporózy, nádorových a iných chronických ochorení.

Nízka telesná zdatnosť je významným faktorom predurčujúcim zvýšenú morbiditu a mortalitu. Zaradenie pravidelnej primeranej telesnej aktivity do bežného života je základným predpokladom úspešného pôsobenia v primárnej a sekundárnej prevencii. Dôležitá je skutočnosť, že pravidelná telesná aktivita je základom úpravy životného štýlu a pomáha prekonať zmeny v oblasti výživy, fajčenia a zvládania stresu.

Malé zmeny v pohybovej aktivite môžu významne ochrániť zdravie.
30 minút denného cvičenia pomôže:

 • znížiť riziko srdcových ochorení a náhlych cievnych príhod
 • udržať hmotnosť pod kontrolou
 • znížiť hladinu cholesterolu
 • znížiť hladinu triacylglycerolov
 • regulovať hladinu cukru v krvi
 • prevencia osteoporózy
 • zabrániť zvyšovaniu krvného tlaku
 • zlepšiť spánok

Aktívny pohyb je pre každého. Je možné s ním začať v každom veku. Spôsoby, ktorými môžete zvýšiť svoju pohybovú aktivity počas dňa:

 • z mestskej dopravy vystúpte o zastávku skôr a zvyšok cesty prejdite pešo
 • prechádzajte sa cez prestávku v práci alebo v čase obeda
 • choďte po schodoch, nie výťahom
 • choďte sa s kolegami alebo priateľmi porozprávať osobne namiesto použitia telefónu alebo e-mailu
 • telefonujte po stojačky
 • označte si plán cvičení do svojho kalendára
 • plánujte výlety a dovolenky s cvičením
 • na pláži sa venujte formám aktívneho oddychu, behajte, plávajte, prechádzajte sa alebo hrajte športové hry
 • prezrite si pamätihodnosti mesta pri prechádzke alebo na bicykli
 • tancujte pre radosť (je to tiež významné cvičenie!).

Pohyb by sa mal stať každodennou súčasťou života.