Pohrebníctvo

Oblasť pohrebníctva je právne upravená zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). Základným účelom právnej úpravy pohrebníctva je vyjadrenie toho, že v civilizovanom štáte je nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami regulované v záujme vyjadrenia a zachovania úcty a dôstojnosti človeku ako jedinečnej bytosti, a to aj po jeho smrti. Právna regulácia pohrebníctva na Slovensku má dlhú tradíciu, čo je spojené s kultúrnymi tradíciami vzdávať poslednú úctu zosnulému. 
Čítať celý článok