Mikroplasty

Mikroplasty zahŕňajú širokú škálu materiálov rôzneho chemického zloženia, tvaru, farby, veľkosti a hustoty. V súčasnosti neexistuje pre mikroplasty žiadna vedecky dohodnutá definícia. Väčšina definícií v literatúre sa však zameriava na ich zloženie a veľkosť. Tá najčastejšie používaná opisuje mikroplasty ako plastové častice menšie ako 5 mm, pričom spodná hranica sa uvádza ako 1 μm. Podskupina mikroplastov s veľkosťou menej ako 1 μm sa často označuje ako nanoplasty.

Čítať celý článok