Linka pomoci na odvykanie od fajčenia

Zriadenie telefonickej linky:
Linka pomoci na odvykanie od fajčenia bola zriadená v roku 2016 na základe zákona č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (§ 8, ods. 1, písm. b).

Prevádzku linky na telefónnom čísle 0908 222 722 zabezpečujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v dvojtýždenných intervaloch v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Vyškolení odborníci poskytujú volajúcim základnú prvotnú pomoc v procese odvykania od fajčenia a to hlavne s cieľom:

  • zlepšiť informovanosť o spôsoboch odvykania od fajčenia,
  • zvýšiť motiváciu pre ukončenie fajčiarskeho návyku,
  • zvýšiť stupeň zdravotného uvedomenia o význame zanechania fajčenia,
  • možnosť užívania voľnopredajných farmakologických preparátov.  

V rámci hovoru je klientovi ponúknutá možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Poradne poskytujú bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Sledovanie v prvom roku

V priebehu prvého roka fungovania  (20.5.2016-19.5.2017) zaznamenali pracovníci linky 2412 hovorov, z nich  však iba 50% (1212) bolo opodstatnených, čo je najviac v  doterajšej histórii fungovania linky. V polovici neopodstatnených hovorov u volajúcich prevládala skôr zvedavosť a otázky, ktoré nesúviseli s účelom zriadenia linky. Priemerný vek volajúcich v prvom roku bol 36 rokov, pričom najnižší vek u volajúceho bol 13 rokov a najvyšší vek mal 83 ročný volajúci. Priemerný čas trvania hovoru bol 4,9 minúty.  Na linku zavolalo 721 mužov a 154 žien. Záujem o ďalšie poradenstvo prejavilo 256 volajúcich.

Vyhodnotenie fungovania linky po dvoch rokoch

Počas prvých dvoch rokov fungovania (do 18.5.2018) bolo na linke zaznamenaných spolu 3446 hovorov, z nich 1689 bolo opodstatnených. Záujem o odborné poradenstvo v špecializovanej poradni na odvykanie od fajčenia prejavilo v prvých dvoch rokoch spolu 571 volajúcich. Medzi volajúcimi prevládali muži v počte 1021,  žien počas prvých dvoch rokov bolo podstatne menej, iba 274.

Vývoj počtu volaní na linku od roku 2016 po súčasnosť

Za osem rokov fungovania linky bolo na linke pomoci zaznamenaných 7646 hovorov, z nich 3491 bolo opodstatnených. Z volajúcich stále prevládajú muži v počte 2689, pričom žien je výrazne menej, iba 818. Priemerný vek volajúceho na linku je od roku 2016 približne 37 rokov. Najnižší vek volajúceho bol 10 rokov, najstarším bol 85-ročný volajúci. Priemerný čas trvania hovoru na linku je 6,4 minúty. O nadstavbovú poradňu na odvykanie od fajčenia doteraz prejavilo záujem 1515 volajúcich. Podrobnejšie údaje o počte hovorov, vekovej štruktúre, počte volajúcich mužov a žien, ako aj záujmu o nadstavbovú poradňu od roku 2016 uvádzame v tabuľke.

Tabuľka: Vývoj počtu volaní na Linku pomoci od fajčenia od r. 2016
Rok Celkový počet hovorov Počet opodstatnených hovorov Počet mužov Počet žien Priemerný vek Najnižší vek Najvyšší vek Priemerný čas trvania hovoru (v minútach) Záujem o nadstavbovú poradňu
20.5.2016-19.5.2017 2412 1212 721 154 36 13 83 4,9 256
19.5.2017-3.11.2017 475 233 163 70 41 12 81 5,3 186
3.11.2017-18.5.2018 559 244 137 50 33 16 64 5,1 129
2019 1050 405 298 107 35
2020 778 285 369 101 34 12 77 18,25 212
2021 748 498 352 106 36 10 85 4,34 270
2022 823 308 333 94 38 10 78 4,9 205
2023 629 235 245 108 38 10 77 4,7 195
2024* 172 71 71 28 42 18 77 4,01 62
Spolu* 7646 3491 2689 818 37 10 85 6,4375 1515

*Údaje sú k 15.5.2024