Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

V životnom prostredí, ktoré obklopuje každého z nás, sa nachádzajú rôzne, chemické, fyzikálne i biologické faktory, ktoré môžu priaznivo či nepriaznivo vplývať na naše zdravie. Aby sme mohli ochoreniam spôsobeným škodlivými faktormi predchádzať, je dôležité poznať zdravotné riziká, ktoré sa v životnom prostredí vyskytujú. Vo verejnom zdravotníctve sa za účelom hodnotenia zdravotných rizík používa osobitná metodika, ktorej úlohou je s určitou pravdepodobnosťou posúdiť zaťaženie organizmu sledovanými faktormi a porovnať ho s prípustným zaťažením, ktoré nevyvoláva poškodenie zdravia.
Čítať celý článok