Doklad o zabezpečení merania azbestu k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb – nahradenie dokladu o zabezpečení merania čestným vyhlásením