Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ DK

Pondelok

8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00

Utorok

8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00

Streda

8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00

Piatok

8:00 - 12:00 | 12:30 - 13:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom:

  • portálu elektronických služieb: link (doplniť po spustení),
  • ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  • alebo e-mailom: ruvzdk@uvzsr.sk.