Životné prostredie

Životné prostredie a verejné zdravie je témou pre podnikateľov / prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o ľudské telo, kúpalísk či zariadení pre pitnú vodu, pracujúcich s ortuťou či azbestom.
Položky nasledujúceho menu sú odkazmi na najčastejšie témy, ktoré sa týkajú povinností podnikateľa, ktorého aktivity súvisia so životným prostredím a verejným  zdravím.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do odbornej sekcie venovanej životnému prostrediu a verejnému zdraviu