Vzorové prevádzkové poriadky

Pre zariadenia pre verejnosť je dôležitou povinnosťou mať prevádzkový poriadok. Ako má vyzerať, na to slúžia vzory poriadkov.

Vzor prevádzkového poriadku prevádzky zariadenia starostlivosti o ľudské telo nájdete na tejto webovej stránke.