Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Medzi zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú zaradené prevádzky ako sú napr. kaderníctva, pedikúra, manikúra, sauny, soláriá a pod. Vykonáva sa v nich epidemiologicky závažná činnosť, čo je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia a preto je dôležité, aby sa tomu predchádzalo.
Podrobnejšie informácie dôležité pre podnikateľa nájdete na týchto stránkach: