Potraviny a výživové doplnky

Podnikanie súvisiace s potravinami a výživovými doplnkami je z pochopiteľných dôvodov silne regulovaným segmentom.  Je potrebné, aby podnikateľ v príslušnej oblasti mal jasný prehľad o svojich povinnostiach – či už ide o dovoz a predaj výživových doplnkov, prevádzkovanie potravinárskych podnikov, dovoz a predaj potravín, evidenčné povinnosti, hlásenia o škodlivých výrobkov a viacero ďalších tém.

Položky nasledujúceho menu sú odkazmi na najčastejšie témy, ktoré sa týkajú povinností podnikateľa, ktorého aktivity súvisia s potravinami a výživovými doplnkami.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do odbornej sekcie venovanej potravinám a výživovým doplnkom.