Výživové (potravinové) doplnky a povinnosti podnikateľov

Pre podnikateľov v predmetnej oblasti je dôležité poznať legislatívu a súvisiace povinnosti.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na tejto stránke.