Zariadenia spoločného stravovania (ZSS) a povinnosti podnikateľa

Pre podnikateľov v predmetnej oblasti je dôležité poznať legislatívu a súvisiace povinnosti.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na tejto stránke.