Deti a mládež

Niektoré podnikateľské aktivity z pohľadu verejného zdravia sa týkajú aj deti a mládeže.  ČI už ide o organizáciu a prevádzku zotavovacích podujatí, školské stravovanie, predškolské zariadenia, ale aj iné oblasti.

V položkách nasledujúceho menu nájdete informácie relevantné pre podnikateľov v predmetnej oblasti.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do odbornej sekcie venovanej deťom a mládeži