Zotavovacie podujatia a súvisiace povinnosti podnikateľov

Zotavovacie podujatie je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať v stavbách alebo dočasných stavbácha v stanovom tábore so stálou základňou alebo v stanovom tábore vo voľnej prírode ktoré sa umiestňujú na  suchom, bezprašnom a hmyzom nezamorenom pozemku, ktorý je chránený zeleňou pred zdrojmi znečistenia ovzdušia a zdrojmi hluku a  pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístupu hospodárskych zvierat okrem stanového tábora; stanový tábor sa umiestňuje mimo zátopových území vodných tokov.

Zimné zotavovacie podujatie sa môže uskutočňovať v stavbách, ktoré majú zabezpečené vykurovanie, prívod teplej vody, priestory na sušenie odevov a ukladanie športových potrieb.

Aké sú povinnosti podnikateľov pri organizácii zotavovacích podujatí, nájdete na tejto stránke.