Pieskoviská a povinnosti podnikateľa

Hranie sa detí na pieskoviskách prináša so sebou viaceré zdravotné riziká, vyplývajúce  z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia, ako aj riziko mechanického poranenia.

Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia ako toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou, echinokokóza, enterobióza, ascaridóza a trichurióza. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza.

Preto prevádzkovatelia pieskovísk majú viacero povinností, ich prehľad nájdete na tejto webovej stránke.