Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež

Prevádzkovatelia zariadení pre deti a mládež majú pomerne veľa povinností. Ich prehľad nájdete na tejto webovej stránke: Súvisiace povinnosti prevádzkovateľov a Ich podrobnejší opis

  • Čo by ste mali vedieť o zotavovacích podujatiach
  • Čo musí spĺňať letný tábor
  • Legislatíva a prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy