Výročné správy

Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva si sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2023


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2022


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2021


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2020


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2019


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2018


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2017


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2016


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2015


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2014


Výročná správa o činnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši za rok 2013