Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 8:00 -12:00 | 13:00 - 14:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 -12:00 | 13:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 -12:00 | 13:00 - 14:00
Piatok 8:00 -12:00 | 13:00 - 14:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš

Telefonicky alebo e-mailom:
Sekretariát - tel.: 047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20
e-mail: ruvzvk@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:
Ing. Magdaléna Kovácsová, tel.: 047 / 48 127 22, vk.kovacsova@uvzsr.sk
Mgr. Veronika Hrušková, tel. 047 / 48 127 23, vk.hruskova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
MVDr. Erika Felberová, tel. 047 / 48 127 31, vk.felberova@uvzsr.sk
Vlasta Bayerová, tel. 047 / 48 127 32, vk.bayerova@uvzsr.sk 
Darina Poliščáková, tel. 047 / 48 127 32, vk.poliscakova@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Ing. Adriena Balíková, MPH., tel.: 047 / 48 127 29, vk.balikova@uvzsr.sk 
Mgr. Silvia Gyurkovics, tel.: 047 / 48 127 30, vk.gyurkovics@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Zdenka Kováčová. tel.: 047 / 48 127 27, vk.kovacova@uvzsr.sk
Bc. Ján Gutten, tel.: 047 / 48 127 28, vk.gutten@uvzsr.sk 

Oddelenie epidemiológie
PhDr. Mária Kotorová, tel.: 047 / 48 127 24, vk.kotorova@uvzsr.sk
Beáta Gilániková, DAHE, tel.: 047 / 48 127 25, vk.gilanikova@uvzsr.sk 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu 
Mgr. Zdenka Kováčová. tel.: 047 / 48 127 27, vk.kovacova@uvzsr.sk 
Zlatica Foltánová, tel.: 047 / 48 127 34, vk.foltanova@uvzsr.sk 

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Ing. Anna Nikolová, MPH, tel.: 047 / 48 127 37, vk.nikolova@uvzsr.sk 
Bibiána GALISOVÁ, tel.: 047 / 48 127 26, vk.galisova@uvzsr.sk