Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.