Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany v uvedených termínoch.

Skúšky odbornej spôsobilosti na manipuláciu alebo umiestnenie na trh voľne rastúcich jedlých húb a skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na profesionálne použitie na reguláciu živočíšnych škodcov sa budú konať v dohodnutom termíne.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.

Študijný materiál je zverejnený na centrálnom portáli ÚVZ.