Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť Svetový deň boja proti rakovine - 4. február

Svetový deň boja proti rakovine - 4. február


Svetový deň boja proti rakovine si každoročne pripomíname 4. februára. Tohtoročná kampaň pokračuje v téme „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“, ktorá bola vyhlásená v roku 2022 a potrvá do konca roka 2024.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2020 pribudlo na celom svete 19,3 milióna nových onkologických prípadov. V SR bolo diagnostikovaných vyše 30-tisíc ľudí s týmto ochorením. V súčasnosti sú onkologické ochorenia na Slovensku v počte úmrtí na druhom mieste  po srdcovocievnych chorobách. Medzi najčastejšie onko ochorenia u žien aktuálne patrí rakovina prsníka, u mužov dominuje rakovina hrubého čreva a konečníka.  

Znížiť riziko vzniku onkologického ochorenia môžeme celkovou zmenou životného štýlu a prevenciou. Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktoré môžeme urobiť, je osvojenie si správnych návykov, medzi ktoré patrí  správna výživa, pravidelný pohyb v trvaní aspoň 30 minút denne a udržanie si optimálnej telesnej hmotnosti. Odporúča sa eliminovať negatívne vplyvy ako je fajčenie, konzumácia alkoholu a  stres. Keďže onkologické ochorenie sa v počiatku neprejavuje takmer žiadnymi príznakmi, treba myslieť na pravidelné preventívne prehliadky u lekára. MZ SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom spustili informačnú kampaň „Onkokontrola“. Kampaň sa zameriava na zvýšenie účasti na 3 skríningoch, ktoré môžu zachrániť život: rakoviny krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka.


Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine, v rámci realizácie prevencie a informovanosti širokej verejnosti, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch oslovil stredné školy s ponukou zdravotno-výchovných aktivít. V priebehu februára si študenti stredných škôl vypočujú prednášky na témy: prevencia rakoviny prsníka, prevencia rakoviny krčka maternice. Pre ľudí v produktívnom a seniorskom veku ponúkame prednášku o prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorá je naplánovaná na 28.2.2024 o 16,00 hod. v Tribečskej knižnici Topoľčany.

V prípade záujmu iných subjektov o tieto prednášky nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/53 727 23 prípadne e-mailom na: to.pz@uvzsr.sk.