Aktuality

Späť Svetový deň srdca - 29. september

29. september Svetový deň srdcaSvetový deň srdca vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci so Svetovou federáciou srdca (WHF) každoročne na 29. septembra. Pripomíname si ho od roku 2000. Hlavnou myšlienkou tohto Svetového dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a o význame prevencie týchto ochorení prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Ochorenia srdca a ciev sú najčastejšou príčinou hospitalizácii a úmrtí celosvetovo. Každoročne umiera na tieto ochorenia približne 17,9 milióna ľudí. Hlavnými rizikovými faktormi týchto ochorení sú fajčenie a konzumácia alkoholu, nedostatok pohybovej aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, vysoká hladina cholesterolu a krvného tlaku.

Podľa Svetovej federácie srdca až 80% predčasným úmrtiam na srdcovo-cievne ochorenia je možné predísť vhodnou úpravou životného štýlu:
•    konzumácia vyváženej stravy: dostatok ovocia a zeleniny, vlákniny, nenasýtených mastných kyselín a kvalitných mliečnych výrobkov,
•    zaradiť do každodenného života pravidelnú pohybovú aktivitu: podľa odporúčaní WHO aspoň 150 - 300 minút/týždeň aeróbnej fyzickej aktivity strednej intenzity; alebo najmenej 75 - 150 minút/týždeň aeróbnej fyzickej aktivity s intenzívnou intenzitou; alebo ekvivalentná kombinácia aktivity strednej a intenzívnej intenzity počas celého týždňa,
•    zanechanie užívania tabakových výrobkov a vyhýbanie sa konzumácii alkoholu,
•    zúčastňovať sa na preventívnych prehliadkach.

Ak chcete vedieť aké je vaše kardiovaskulárne riziko, príďte v piatok 29. septembra 2023 v čase od 8.00 – 11.00 hod. na  RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch. Pracovníci oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu vám poskytnú bezplatné vyšetrenie vybraných parametrov z kapilárnej krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukózu, triglyceridy), meranie tlaku krvi a pulzu, antropometrické merania a analýzu zloženia tela. Na vyšetrenie sa treba objednať telefonicky na čísle 038/ 53 727 23.

Pre zdravé srdce a cievy je najdôležitejšia prevencia