Aktuality

Späť Svetový deň diabetu na RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch

14. november - Svetový deň diabetu
Téma: „Dostupnosť diabetologickej starostlivosti“
 

•    tento deň pripadá každoročne na 14. novembra, nakoľko 14.11.1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Betom v roku 1921 vynašli Inzulín,
•    je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN,
•    hlavným cieľom dňa je zvýšiť povedomie a informovanosť o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, diagnostike, liečbe a prevencii aj u zatiaľ zdravej populácie, nakoľko počet chorých na cukrovku vo svete stále stúpa,
•    špecialisti predpokladajú, že počet pacientov s cukrovkou sa bude zvyšovať v súvislosti s nezdravým spôsobom života, ale aj v súvislosti so starnutím populácie.
 

Diabetes mellitus - CUKROVKA

•    je chronické metabolické ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov,
•    patrí medzi závažné ochorenia a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti,
•    so vznikom cukrovky sa spájajú niektoré rizikové faktory – fyzická nečinnosť a sedavý spôsob života, nezdravá strava, nadváha, vysoký krvný tlak...
•    rozlišujeme diabetes mellitus I. typu, II. typu a gestačný diabetes (počas tehotenstva),
•    Diabetes mellitus I. typ - väčšinou je zistený v detstve alebo u adolescentov, menej často v dospelosti; pri tomto type ochorenia ide o poruchu funkcie pankreasu, ktorý stráca schopnosť produkovať inzulín; do istej miery je náchylnosť na tento typ diabetu geneticky podmienená; ochoreniu sa nedá predchádzať,
•    Diabetes mellitus II. typ - je typický pre starších pacientov, ale tiež pre obéznych ľudí, pri tomto type ochorenia sú bunky v celom tele odolné voči inzulínu, čo vedie k poruche spracovania glukózy, inzulín má často zvýšenú hladinu; ochoreniu sa dá vyhnúť, respektíve ho možno oddialiť pomocou správnej životosprávy,
•    Gestačný typ Diabetes mellitus – táto porucha sa objavuje počas tehotenstva a môže znamenať ohrozenie plodu, preto sa mu venuje veľká pozornosť,
 

Prevencia

•    zmena životného štýlu  (vhodná pohybová aktivita, správne stravovacie návyky, psychohygiena),
•    ak diabetik dodržiava zásady správnej životosprávy, môže viesť život ako zdravý človek; úpravou stravy dokáže regulovať glykémiu hladinu cukru v krvi, prípadne aj znížiť spotrebu liekov,
•    pri tejto diagnóze je dobré konzumovať potravu viackrát denne v menších porciách (pomáha to ustáliť hladinu cukru v krvi), konzumovať bielkoviny, tuky aj cukry v presných denných dávkach, spolu s ovocím a zeleninou,

Základnou črtou cukrovky je hyperglykémia (zvýšená koncentrácia glukózy v krvi) a glykozúria (prítomnosť glukózy v moči). Medzi príznaky cukrovky patrí nadmerný smäd, sucho v ústach, časté močenie (najmä v noci), strata hmotnosti, slabosť, únava, poruchy zraku, svrbenie kože, zlé hojenie rán alebo zvýšená náchylnosť na infekcie.

 

V prevencii a včasnej diagnostike cukrovky je dôležité poznať svoju hladinu glukózy v krvi nalačno. Zvlášť dôležité je sledovať túto hladinu u ľudí, u ktorých sa v blízkej rodine vyskytlo toto ochorenie. Ľudia, ktorí nie sú sledovaní v diabetologických ambulanciách, si môžu dať zmerať hladinu glykémie v krvi v Poradni zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, kde Vám odborní zdravotnícki pracovníci na základe vyšetrenia glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov, poskytnú poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Na bezplatné vyšetrenie v Poradni zdravia je potrebné sa  vopred telefonicky objednať na tel. č. 038/53 727 23.