Aktuality

Späť Naše aktivity - Týždeň mozgu (13. – 19. marec 2023)

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Topoľčanoch,
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
a pobočka Tribečskej knižnice v ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch
Týždeň mozgu (13. – 19. marec 2023)

 
celosvetová kampaň sa koná viac ako v 60 krajinách, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie

 

Naše aktivity:
6.3.2023  ZŠ sv. Ladislava Topoľčany – 1 prednáška pre žiakov  9. B triedy
9.3.2023 ZŠ sv. Ladislava Topoľčany – 2 prednášky pre žiakov  5. ročníka a  pre žiakov  9. A triedy
13.3.2023 Tribečská knižnica Topoľčany – 1 prednáška pre žiakov ZŠ Krušovce 1. stupeň
15.3.2023 Tríbečská knižnica Topoľčany – 1 prednáška pre seniorov  z Penziónu Československej armády v Topoľčanoch
16.3.2023 ZŠ Škultétyho Topoľčany – 1 prednáška pre žiakov 2. ročníka
17.3.2023 Tríbečská knižnica Topoľčany – 1 prednáška pre deti z MŠ Tríbečská 1, Topoľčany
20.3.2023 ZŠ sv. Ladislava Topoľčany -  2 prednášky pre žiakov 7. ročníka – pobočka Tribečskej knižnice
27.3.2023 ZŠ sv. Ladislava Topoľčany -  2 prednášky pre žiakov 6. a 8. ročník – pobočka Tribečskej knižnice

 

Prednášky sa budú konať v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch a v pobočke knižnice na ZŠ sv. Ladislava v Topoľčanoch a na ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch. Na prednáškach spojených s besedou bude použitý model mozgu, zároveň budú prebiehať vedomostné a kognitívne aktivity pomocou pracovných listov určených  pre deti MŠ, žiakov ZŠ a seniorov.

 

Lektorky: PhDr. Trenčanská Mária a MUDr. Harineková Milada, PhD.