Aktuality

Späť Dní otvorených dverí v poradni zdravia - 31. máj - Svetový deň bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ktorý si pripomíname v stredu 31. mája 2023, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pre širokú verejnosť.

Dní otvorených dverí v poradni zdravia

    31.5.2023
        - 12,30 hod. do 15,00 hod.

    1.6.2023
        -  8,00 hod.  do 11,30 hod.
        - 12,30 hod. do 14,00 hod.

 

Cieľom tejto zdravotno-výchovnej aktivity je zvyšovanie informovanosti obyvateľov nášho regiónu v oblasti tabakizmu a jeho negatívnych zdravotných následkoch. Takisto je v rámci uvedeného dňa cieľom poskytnúť informácie o možnostiach a konkrétnych spôsoboch zanechania fajčenia.

 V rámci dní otvorených dverí budeme v dňoch 31.5. a 1.6.2023 vykonávať BEZPLATNE nasledujúce aktivity:

    - meranie vitálnej kapacity pľúc spirometrom,
    - stanovenie stupňa závislosti na nikotíne formou Fagerstromovho dotazníka,
    - cielené individuálne odborné poradenstvo v oblasti zanechania fajčenia.

 

Kontakt:
Telefón: 038/53 727 23
E-mail: to.pz@uvzsr.sk