Aktuality

Späť Plesne v bytoch a domácnostiach

Zvýšený výskyt plesní v životnom prostredí zvyšuje možnosť ich výskytu v bytoch a domácnostiach. Plesne k životu nepotrebujú mnoho – sú nenáročné na živiny, darí sa im vo vlhkom prostredí, nepotrebujú k svojmu rastu svetlo. Vďaka svojmu enzymatickému vybaveniu využívajú ako zdroje živín najrôznejšie materiály – nábytok, podlahové krytiny, omietky, murivo, sklo alebo dlaždice, znečistené organickými zvyškami. Rastú v širokom rozmedzí teplôt a dokážu si vhodne upraviť pH substrátu, v ktorom rastú.

Ako plesne vyzerajú ?

Plesne sú viditeľné ako rôznofarebné nárasty – biele, zelené, krémové, žlté, modré, čierne alebo šedé – podľa druhu plesne. Sfarbenie je spôsobené pigmentami, sfarbené sú i spóry.

Základ tela plesní tvorí hubové vlákno (hyfa), ktoré sa zložito rozvetvuje v podhubí (mycelium). Z rozmnožovacích orgánov, ktoré z mycélia vyrastajú, sa uvoľňujú výtrusy (spóry). Spóry sú ľahké a veľmi ľahko sa uvoľňujú. Kontaminujú ďalšie predmety a priestory. Zo spóry vyklíči vlákno, ktoré sa za vhodných podmienok rozrastá v hyfu. Plesne sa šíria tiež rozrastaním hýf a ich úlomkov.

Ako plesne škodia ?

Okrem toho, že plesne poškodzujú byt a zariadenie bytu, môžu vážne ohroziť ľudské zdravie. Spóry, uvoľňované z nárastov plesní do ovzdušia, vyvolávajú u vnímavých jedincov precitlivelosť (alergiu), ktorá sa prejavuje najčastejšie ako priedušková astma alebo alergická nádcha. Konzumácia zaplesnených potravín prináša riziko otravy plesňovými jedmi (mykotoxínmi).

Príčiny výskytu plesní v bytoch

Hlavnou príčinou rozvoja plesní v bytoch je zvýšená vlhkosť objektu, kedy dochádza k narušeniu rovnováhy medzi zdrojom a odvádzaním vlhkosti a tak je narušená vnútorná klíma budovy.

Najčastejšou príčinou vlhkosti býva:

 • zatekanie dažďovej vody
 • vystupovanie zemnej vlhkosti
 • zatekanie sanitárnych inštalácií

Vlhkosť, spôsobená činnosťou užívateľov (varením, kúpaním, praním a sušením prádla) sa prejavuje najmä v menších priestoroch v súvislosti s nedostatočným vetraním (kúpeľňa, kuchyňa).

Vlhkosť prostredia môže negatívne ovplyvniť nadmerný počet kvetín a veľká vodná plocha v priestore (akvárium).

Ako výskytu plesní zabrániť ?

Predovšetkým je dôležité vytvoriť prostredie, kde plesne „nemajú šancu“. To sa dá dosiahnuť:

 • dostatočným prirodzeným vyschnutím novostavieb pred ich uvedením do prevádzky
 • voľbou vhodného tvaru stavby (strecha, zaisťujúca rýchly odvod vody)
 • dobre vybudovanou hydroizoláciou a drenážou budovy
 • starostlivosťou o strešnú krytinu, udržovaním funkčnosti odkvapov a dažďových zvodov
 • zakrytím komínov (vlhkosť muriva vstrebaná nezakrytým, nepoužívaným komínom predstavuje vlhkostný rezervoár, ktorý sa vysušuje i niekoľko rokov)
 • udržovaním funkčnosti rozvodov vody a kanalizácie
 • pravidelnou kontrolou ústredného kúrenia a vodovodných batérií (tesnosť kohútikov)
 • rýchlou a včasnou opravou závad vzniknutých v rozvodoch (zamedzí sa dlhodobému úniku vody alebo splaškov do muriva)
 • inštaláciou účinného odsávacieho zariadenia v kuchyniach a kúpeľniach (odvádza vlhký vzduch z budovy)
 • použitím preventívnych konzervačných prostriedkov proti výskytu plesní (náterové hmoty, farby, ochranné prípravky na drevo a murivo)

Veľmi dôležitým faktorom zabraňujúcim rastu plesní je vetranie – prúdenie vzduchu zabraňuje vývoju plesní !

 • vetrať je potrebné pravidelne a dostatočne intenzívne
 • výmena vzduchu prebieha i cez špáry okien a dverí, preto pri inštalácii niektorých typov plastových okien a tesnení do okien (proti hluku a prachu) je potrebné myslieť na zmenené klimatické podmienky a vetrať častejšie
 • miestnosti bez okien a skrine vstavané do steny je potrebné vybaviť vetracím systémom

Plesne a potraviny v domácnosti

Pokiaľ sú potraviny, ktoré pre plesne predstavujú vhodný živný substrát, plesňami napadnuté, kazia sa a znižuje sa ich biologická hodnota. Naviac môžu obsahovať plesňové jedy (mykotoxíny), ktoré niektoré druhy plesní produkujú.

Aby nedošlo k zaplesniveniu potravín v domácnosti, je potrebné:

 • potraviny uskladniť v čistom prostredí podľa hygienických zásad a návodu výrobcu
 • vyhnúť sa nákupu potravín nahnitých a zaplesnených
 • dbať na pravidelné a dôkladné upratovanie špajze
 • vykonávať pravidelné odmrazovanie a čistenie chladničky
 • pravidelne vynášať odpadky

Pokiaľ sú potraviny plesňami napadnuté, platí:

 • kompóty, džemy a zaváraniny zlikvidovať celé (nie iba viditeľne plesnivú časť)
 • potraviny nevykrajovať a následne nekonzumovať (plesňový jed môžu obsahovať i hrianky z okrájaného plesnivého chleba)

Na odstránenie plesní sa používajú fungicídne (protiplesňové) prípravky, ktoré sú účinné len vtedy, keď je prípravok vhodne zvolený a správne aplikovaný (použitý). Protiplesňový účinok v dezinfekčných prípravkoch zaisťujú určité chemické látky (aktívny chlór, aldehyhy a ich deriváty, alkoholy, kvartérne amóniové zlúčeniny, organické kyseliny, peroxizlúčeniny). Dezinfekčný prostriedok sa volí podľa rozsahu postihnutia, druhu postihnutého materiálu a prostredia, kde sa pleseň vyskytuje. V prípade pochybnosti o tom, aký prípravok zvoliť, oplatí sa konzultácia s odborníkmi.

Najbežnejším spôsobom odstraňovania plesní je stieranie napadnutého miesta tkaninou namočenou v dezinfekčnom prípravku až do odstránenia. Ďalšou možnosťou je ponorenie predmetov do dezinfekčného roztoku, mechanické očistenie a usušenie. Dezinfekcia postrekom sa vykonáva cez tkaninu namočenú v dezinfekčnom prípravku (bráni šíreniu spór pri postreku), po ukončení dezinfekcie je nutné miestnosť vyvetrať a zvyšky inaktivovaného mycélia mechanicky odstrániť zotrením vlhkou tkaninou namočenou v dezinfekčnom prípravku. Vydezinfikované plochy a povrchy všetkých predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je nutné po mechanickom očistení umyť pitnou vodou. V prípade zaplesnivenia veľkého rozsahu je vhodné obrátiť sa na špecializovanú firmu, ktorá vykoná odborný zásah.

Je potrebné vedieť, že dezinfekcia znamená len dočasné a jednorazové odstránenie plesní. Trvalé odstránenie plesní je možné až po zistení primárnej príčiny vzniku plesní a jej odstránením.