Vyhodnotenie administratívnej kontroly očkovania v okresoch Rimavská Sobota a Revúca.

okres Rimavská Sobota

 

 

 

 

 

okres Revúca