Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (RÚVZ RS)

má územnú pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

RÚVZ RS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. MUDr. Tatiana Majanová.

Aktuality

Späť Týždeň pre zdravšie srdce.

Až 32 % respondentov v našom prieskume Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR uviedlo, že prekážkou zdravšieho životného štýlu je ich pracovné vyťaženie.
Zdravie však viete podporiť už aj menšími zmenami, ktoré nie sú časovo náročné. Vyskúšajte počas nasledujúceho týždňa do svojej rutiny zakomponovať niektoré z našich tipov.
A ak túžite po dlhodobejšej zmene, vyskúšajte nasledujúce tipy, ako zvýšiť svoju pohybovú aktivitu počas dňa:
-    ak cestujete verejnou dopravou, vystúpte o niekoľko zastávok skôr a prejdite zvyšok cesty pešo,
-    používajte schody namiesto výťahu,
-    na prepravu zvoľte bicykel namiesto auta,
-    ak máte sedavé zamestnanie, robte si približne každé dve hodiny prestávky a poprechádzajte sa,
-    prechádzajte sa počas telefonovania,
-    zistite si možnosti aktívneho trávenia voľného času v okolí vášho bydliska.