Aktuality

Späť Svetový deň obezity


 

VHODNÁ ŽIVOTOSPRÁVA AKO PREVENCIA OBEZITY U DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

Rodičia dokážu efektívne znižovať riziko vzniku obezity tým, že v rodine vytvoria predpoklady pre formovanie zdravého životného štýlu. Keďže deti obvykle preberajú návyky rodičov, oplatí sa byť pre ne vzorom. Nástroje zvyšujúce riziko vzniku a rozvoja obezity by mali byť súčasťou dennej rutiny všetkých členov rodiny, nielen detí.

Rodičia, ale aj inštitúcie, by sa mali sústrediť najmä na tieto oblasti životosprávy:

VÝŽIVA

 •  Nezdravá výživa je počas detstva a dospievania jedným z hlavných rizikových faktorov obezity.
 •  V tomto veku na deti pôsobí veľký vplyv marketingu nezdravých potravín a sladených nápojov, taktiež tlak od rovesníkov a v   neposlednom rade aj predstavy o ideálnom tele.
 •  Dospievajúce deti majú mimo domu väčšiu slobodu vo výbere jedla a nápojov. Často preferujú konzumáciu jedál, ktoré sú   chudobné na potrebné živiny, no bohaté na kalórie, majú vysoký obsah tukov a cukrov.
 •  Odporúča sa konzumovať aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny denne. Konzumácia väčšieho množstva ovocia a   zeleniny,     zníženie tukov a pridaných cukrov v potravinách vedie k zníženiu rizika vzniku obezity.
 •  Vyhnúť sa treba kaloricky bohatým a súčasne nutrične chudobným potravinám, vrátane sladených nápojov, fast foodov a   podobne.
 •  Školské jedlá tvoria približne 40% denného príjmu detí, preto by sa malo na úrovni škôl dbať na obmedzení dostupnosti   nezdravých potravín a nápojov, a zároveň by sa mala zvýšiť dostupnosť zdravých potravín s nízkou energetickou hodnotou a   samozrejme nezabudnúť na dostatočný príjem pitnej vody.

POHYBOVÁ AKTIVITA

 •  Odporúčaná pohybová aktivita pre deti vo veku 5 – 17 rokov je denne aspoň 60 minút pohybovej aktivity strednej alebo silnej   intenzity.

-    Nízka intenzita: napr. bicyklovanie po rovine, jazda na kolobežke, skateboarde, presun peši do a zo školy, prechádzka.
-    Stredná intenzita: napr. bicyklovanie v premenlivom teréne, korčuľovanie, rýchla chôdza, turistika, volejbal, joga.
-    Silná intenzita: napr. atletický beh, rýchla cyklistika, športové plávanie, detská naháňačka, basketbal, futbal, hokej, zumba,             rýchla chôdza do kopca.        

 •  Nedostatočná fyzická aktivita v detstve sa stala celosvetovo spoločenskou normou a je dôležitým faktorom prispievajúcim k   epidémii obezity.
 •  Obezita zas ďalej znižuje množstvo fyzickej aktivity, čo vedie k začarovanému kruhu.
 •  Pravidelná fyzická aktivita redukuje telesný tuk ale najmä zlepšuje celkovú kondíciu a zdravie kostí.
 •  Pri budovaní pohybových návykov a zdravej životosprávy hrajú dôležitú úlohu rodičia, ktorí by mali ísť príkladom a dieťa by     mali motivovať k pravidelnej pohybovej aktivite.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE A ČAS PRED OBRAZOVKOU

 •  Sledovanie televízie a čas pred obrazovkou (telefónu, tabletu, či iného zariadenia) je uznávaný rizikový faktor vzniku obezity.
 •  Tieto aktivity podporujú sedavý spôsob života. Človek zároveň obvykle siahne po väčšom množstve občerstvenia, ktoré   automaticky konzumuje, taktiež sa obmedzuje čas, ktorý by sa dal využiť na rôznu pohybovú aktivitu.
 •  Dôležitým problémom času stráveného pri obrazovke sú aj rôzne reklamy na nezdravé jedlá a nápoje, ktoré nepriaznivo   vplývajú na stravovacie návyky detí.

ZDRAVÝ SPÁNOK

 •  Je dokázané, že existuje vyššia pravdepodobnosť zvýšeného BMI medzi tými, ktorí majú zlú kvalitu spánku - a to bez ohľadu   na jeho dĺžku.
 •  Deti, ktoré málo spia, môžu mať na ďalší deň menej energie a tým je obmedzená ich fyzická aktivita počas dňa.
 •  Adolescenti by mali spať min. 8,5 až 10,5 hodiny denne.

ZAVEDENIE PRAVIDLA 3-2-1

 •  3 hlavné jedlá denne, maximálne 2 hodiny voľného času stráveného pred obrazovkou a minimálne 1 hodinu fyzickej aktivity   denne.

     Tlačovú správu pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 nájdete tu:  https://bit.ly/TS-svetovy-den-obezity