Aktuality

Späť POHYBOM K LEPŠIEMU ZDRAVIU DETÍ

POHYBOM K LEPŠIEMU ZDRAVIU DETÍ

S pohybom radíme začať už v ranom detstve, aby sa pre deti stal rutinou a súčasťou ich každodenného života. Akákoľvek fyzická aktivita, či už deti strávia čas vonku, alebo sa zabavia na pohybovom krúžku, prináša zdravotné benefity. 

- Rozvíja kognitívne funkcie, pozitívne ovplyvňuje myslenie a učenie 

Pohyb je pre deti z pohľadu fyziologických potrieb dôležitý. Všeobecne prispieva k prekrveniu orgánov, tým aj centrálnej nervovej sústavy, zvyšuje prísun kyslíka do mozgu, čo má v konečnom dôsledku vplyv na zlepšenie kvality učenia a zapamätávanie si nového učiva. 

- Podporuje zdravý rast, vývoj kostí a posilňuje svalstvo 

Vďaka pravidelnému pohybu sa zvyšuje pružnosť a pevnosť väzov a úponových šliach. Zväčšuje sa počet a objem kolagénových vlákien, zväčšuje sa ohybnosť kĺbov a svalová sila, vytrvalosť a svalové napätie. Zmnožujú sa vlásočnice - malé koncové cievy, aktivizujú sa vnútrobunkové energetické štruktúry a enzýmy v kostrových svaloch, v dôsledku čoho si kĺby udržujú optimálnu výživu a pružnosť vďaka bezbolestnému pohybu. 

- Ovplyvňuje psychickú pohodu

Aktívny životný štýl spojený s optimálnou fyzickou aktivitou znižuje stres, smútok alebo naopak agresivitu a zlepšuje samotnú psychickú pohodu. Vhodný pohyb u detí zlepšuje aj kvalitu ich spánku. Pohyb je  významný faktor v boji proti psychickému stresu. Pravidelne športujúce deti sú vitálnejšie, sebavedomejšie, a tým sa u nich redukuje výskyt pocitu úzkosti. Vďaka športu si deti vytvoria návyky k zdravšiemu životnému štýlu a pocit zodpovednosti za vlastné zdravie. Deti nevyhnutne potrebujú kompenzovať čas strávený sedavou aktivitou. 

-Pravidelný pohyb ako prevencia pred ochoreniami 

Pravidelný pohyb je dôležitý v prevencii mnohých chronických neinfekčných ochorení, najmä diabetu, kardiovaskulárnych ochorení, osteoporózy a obezity. Osobitne dôležitá je pravidelná telesná aktivita v detstve a v mladom veku, pretože vtedy sa vytvára celoživotný návyk.

Zaradiť pohyb do života detí sa naozaj oplatí.  Pohyb priaznivo vplýva napríklad na:

-  Srdce a pľúca

Pravidelná a vhodná pohybová aktivita priaznivo vplýva na fungovanie srdcovo - cievneho systému, a taktiež na využiteľnosť kyslíka v kostrových svaloch. Pravidelný pohyb znižuje tepovú frekvenciu v pokoji a aj pri cvičení strednej a vyššej intenzity. Pravidelné cvičenie prispieva k stabilizácii krvného tlaku už v detskom a dorastovom veku a mierne znižuje systolický aj diastolický krvný tlak u ľudí s normálnym aj zvýšeným krvným tlakom.

Pohyb má význam aj pre dýchaciu sústavu. Deti, ktoré pravidelne športujú, disponujú lepšou pohyblivosťou bránice, majú kvalitnejšiu mechaniku dýchania a tiež lepšie zásobovanie tkanív kyslíkom. 

-  Cholesterol a cukor v krvi 

Pohyb má  vplyv na chemické pochody v krvi, v dôsledku čoho sa znižuje usadzovanie cholesterolu v cievach a klesá riziko vzniku aterosklerózy. Tiež redukuje koncentráciu inzulínu, zvyšuje citlivosť svalových buniek na inzulín, stabilizuje sacharidový metabolizmus a zlepšuje glukózovú toleranciu, čím predchádza vzniku cukrovky