Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 9. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 9. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1478 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2038,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 11,3%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  3691,3/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 38 prípadoch  v 2,6% zo všetkých ARO. 
 • V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 180 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 248,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 32,5% chorobnosti. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných 319,1/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast 86% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 9. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 9. kalendárnom týždni v NsP Hnúšťa z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení je zákaz návštev v celej nemocnici. 
 • V 9. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 416 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1431,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 3,9% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 – 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 3670,9/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 10 prípadoch v 2,4% zo všetkých ARO. 
 • V 9. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 22 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 75,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 47,5%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac  ročných  107,2/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 78% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 9. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 9.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.


        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote